Momenty dokręcania

Momenty dokręcania

Moment dokręcania śruby to wartość wektorowa mówiąca nam o tym, z jaką siłą należy dokręcać śrubę ramieniem klucza (o określonej długości), aby połączenie było trwałe.

Momenty dokręcania

Metody dokręcania
Używane są dwa tryby dokręcania: kontrolowany i niekontrolowany.

Dokręcanie niekontrolowane
Stosowany sprzęt i / lub procedury uniemożliwiają dokonanie pomiaru. Naciąg wstępny jest wywierany na zespół złożony ze śruby i nakrętki za pomocą młotka, klucza lub innego typu narzędzia udarowego.
Kontrolowane dokręcanie
Stosowany jest sprzęt skalibrowany, który może dokonać pomiaru, a wyszkolony personel wykonuje czynność według zapisanych procedur.

Zalety kontrolowanego dokręcania

Znane, kontrolowane i dokładne naciągi śrub
Stosowanie narzędzi o kontrolowanej mocy z możliwością zastosowania obliczeń określających wymagane ustawienia narzędzia.

Jednolite naciągi śrub
Szczególnie istotne w przypadku połączeń uszczelnionych – efektywność uszczelnienia wymaga równego i spójnego ściskania.

Bezpieczeństwo działania związane jest z przestrzeganiem przepisanych procedur
Eliminacja niebezpieczeństw związanych z niekontrolowanym ręcznym dokręceniem; wymagane jest dysponowanie przez operatora odpowiednimi umiejętnościami i przestrzeganie procedur.

Skrócenie czasu pracy, powodujące zwiększenie wydajności
Skrócenie czasu dokręcania i zmniejszenie zmęczenia operatora dzięki zastąpieniu ręcznego wysiłku zastosowaniem kontrolowanych narzędzi.

Niezawodne i powtarzalne rezultaty
Stosowanie skalibrowanego, przetestowanego sprzętu, postępowanie zgodnie z procedurami i zatrudnienie wykwalifikowanego operatora
umożliwia stałe uzyskiwanie dobrych wyników.

Prawidłowe wyniki już za pierwszym razem
Wiele usterek i nieprawidłowości działania jest eliminowane dzięki prawidłowemu zmontowaniu i dokręceniu połączeń za pierwszym razem.

Moment obrotowy

Co to jest moment obrotowy?
Jest to miara siły, która działając na obiekt powoduje jego obrót.

Co to jest dokręcanie z zastosowaniem momentów obrotowych?
Zastosowanie naciągu wstępnego na element złączny przez obrót nakrętki elementu złącznego.

Moment obrotowy i naciąg wstępny
Wielkość naciągu wstępnego tworzonego podczas dokręcania zależy w dużej mierze od efektów tarcia.
Istnieją trzy zasadnicze różne „składniki momentu obrotowego”:

  • moment rozciągający śrubę
  • moment pokonujący tarcie na gwintach śruby i nakrętki
  • moment pokonujący tarcie na zagłębieniu czołowym nakrętki (powierzchnia styku łożyska)

Momenty dokręcania
moment doręcania