Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy TECHSYSTEM

Niniejsze informacje wyjaśniają cele, sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych klientów, dostawców i innych kontrahentów biznesowych. Ponadto przedstawiają prawa, jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy. Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie. Administratorem danych osobowych jest TECHSYSTEM Krzysztof Perszke, z siedzibą w Lipowej (34-324) przy ul. Jastrząbka 28, e-mail: info@techsystem.pl

Gromadzone dane

Polityka prywatności dotyczy klientów indywidualnych oraz pracowników klientów, w tym potencjalnych, z którymi nasza firma nawiązuje relacje. Polityka obejmuje dane osobowe zbierane w trakcie relacji utrzymywanej z klientem. „Dane osobowe” oznaczają informacje odnoszące się do osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

TECHSYSTEM może przetwarzać dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umów, sprzedaży i świadczenia usług, w szczególności:

 • do zarządzania współpracą i podtrzymywania stosunków wynikających z umów,
 • w celach związanych z księgowością i podatkami,
 • dla rozwoju marketingu,
 • do ustalania, egzekwowania i ochrony uzasadnionego interesu prawnego,
 • do celów dokumentacji i celów statystycznych.

Wizerunek odwiedzającego siedzibę naszej firmy może zostać wychwycony przez system telewizji przemysłowej, który może też zarejestrować czas oraz datę przybycia i opuszczenia terenu firmy.

Aby zapewnić skuteczną komunikację, korespondencja i dokumenty mogą być przesyłane jako nieszyfrowane emaile. Należy zdawać sobie sprawę, że nie jest to bezpieczna metoda komunikacji tak, jak nie są bezpieczne żadne standardy ich dostarczania.

Nasza firma może wykorzystywać dane osobowe Klientów, aby wysyłać im informacje o produktach i usługach oraz innowacjach w branży, broszury, zaproszenia na seminaria i konferencje poprzez e-maile lub tradycyjną pocztę, bądź wykorzystując do tego media lub portale społecznościowe. 

Jeśli nasz kontrahent bierze udział w wydarzeniu organizowanym przez nas lub we współpracy z nami, zbieramy dane kontaktowe przy rejestrowaniu się na wydarzenie. Informacje, które są dobrowolnie udostępniane, mogą obejmować jedynie czynniki mające wpływ na obecność lub udział Klienta w wydarzeniu. w przypadku, gdy wydarzenie jest organizowane we współpracy z organizacją partnerską lub jeśli odbywa się w zewnętrznej lokalizacji, może zdarzyć się, że będziemy musieli udostępnić dane osobowe Klienta partnerowi, organizatorowi wydarzenia lub właścicielowi lokalu, w którym będzie się ono odbywać. Udostępnimy jedynie minimum danych, które będą niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia.

TECHSYSTEM jest firmą współpracującą również z kontrahentami poza granicami kraju i wobec tego dane osobowe klientów mogą być przekazywane poza Polskę (np. w celu realizacji bezpośrednich dostaw). w związku z tym stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności.

TECHSYSTEM może ujawniać dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji podanych celów. Zewnętrznymi odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • dostawcy usług, podwykonawcy i dostawcy towarów,
 • firmy kurierskie i transportowe,
 • organy administracji publicznej,
 • biura informacji kredytowej i biura windykacyjne,
 • sądy, policja i organy egzekwujące prawo.

TECHSYSTEM przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów. Dane są przechowywane zazwyczaj przez minimum 2 lata, a ponadto mogą być przechowywane przez dodatkowy okres, stosownie do przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

 • dostęp do danych osobowych przechowywanych przez TECHSYSTEM,
 • poprawianie danych osobowych,
 • rezygnacja w dowolnym momencie z otrzymywania komunikatów marketingowych,
 • w niektórych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje prawo do ograniczenia bądź sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub żądania usunięcie danych,
 • w przypadku dobrowolnego podania swoich dane lub zgody na ich wykorzystywanie, prawo do wycofania tej zgody,
 • prawo do złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

TECHSYSTEM posiada stronę internetową funkcjonującą pod adresami:

 • www.techsystem.pl
 • www.techsystem.cz
 • www.techsystem.sk
 • www.techsystemit.com
 • www.adapdrive.pl
 • www.adapdrive.eu
 • www.adapdrive.com

Udostępniając swoją stronę www zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (w komputerze, smartphonie itp.) w formie plików cookies i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp. TECHSYSTEM używa plików cookies, które zawierają informacje pozwalające na dostosowanie treści do potrzeb odwiedzających stronę www, usprawnienie jej działania oraz analizowanie ruchu na niej. w szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie w celu:

 • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym poznajemy oczekiwania użytkownikówi rozwijamy stronę internetową tak, by była dla nich przyjazna,
 • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 • reklamowym,
 • obsługi sesji użytkownika,
 • zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

Pliki cookies są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te zawierają m. in.: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta, by połączyć się ze stroną internetową. w plikach cookies często przechowuje się informacje niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika; na jego podstawie nie jest jednak możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Na stronie www TECHSYSTEMu stosowane są pliki cookies:

 • stałe – pozostające na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia; umożliwiają m.in. określenie, którzy użytkownicy są nowi, a którzy odwiedzają stronę po raz kolejny,
 • sesyjne – będące plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki i pozostające na urządzeniu do czasu opuszczenia strony; umożliwiają one m.in. określenie, czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Rodzaje wykorzystywanych plików:

 • pliki sesyjne CMS przechowujące identyfikator sesji,
 • pliki cookies analityczne/statystyczne pochodzące  z narzędzi analitycznych Google Analytics, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Są to pliki tzw. „pierwszej kategorii” – informacje z nich mogą być przekazywane tylko do aplikacji odpowiedzialnej za zbieranie danych z witryny TECHSYSTEMu.

Google Analytics na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

 • z jakiego źródła odwiedził stronę TECHSYSTEMu (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa), 
 • na jakie podstrony się kierował, 
 • do których usług się kierował,
 • jakiej rozdzielczości używał, 
 • z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
 • czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy. 

Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Adres IP użytkownika jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe.

Zmiana ustawień cookies przez użytkownika

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez TECHSYSTEM z plików cookies lub chce ograniczyć zakres ich używania, może zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej  w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować ich automatyczną obsługę (w całości lub w części). Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez TECHSYSTEM plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej witrynie.

Bezpieczeństwo informacji

TECHSYSTEM dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe swoich Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, kontroluje też metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosuje między innymi certyfikat SSL, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny TECHSYSTEMu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Każda z nich może posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych, praw przysługujących osobom, których dane są gromadzone oraz na temat bezpieczeństwa danych nożna uzyskać wysyłając zapytanie na adres info@techsystem.pl.