MCA, MPA, WCA-Serie, Systemy auto-złączek
  • Systemy auto-złączek firmy Enerpac są dostępne w wersjach z 2 (model 62 i 82) oraz 4 portami (model 64)
  • Umożliwiają automatyczne łączenie obwodów hydraulicznych systemów palet
  • Czujniki położenia złączek pozwalają na w pełni automatyczne działanie
  • Możliwość montażu poziomego lub pionowego ułatwia instalację na narzędziach do obrabiania
  • Skok regulujący pozwala na oczyszczenie umożliwiające ustawianie palet
  • Elementy złączek nawiewane są powietrzem z dysz, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zanieczyszczeniem
  • Dwa bazowe modele auto-złączek: MCA-62 do oczyszczania niskich palet; WCA-82 do dodatkowego oczyszczania palet

Tabs