Kontrolowanie dokręcania w procesie montażu

Oprogramowanie ProTight™ wskazuje użytkownikowi co należy wykonać w danej części, maszynie lub podzespole na linii produkcyjnej. Operator wykonuje wymagane czynności podczas gdy, ProTight™ kontroluje i rejestruje wszystkie wyniki wkręcania, które zostały zastosowane na części / podzespole.

W przypadku używania elektrycznych, pneumatycznych, czy hydraulicznych narzędzi wkręcania lub nawet wkrętaków ręcznych, siła oraz, jeśli to możliwe, kąt przykręcania są rejestrowane podczas procesu przykręcania.

Wszystkie dane dla każdego połączenia śrubowego są przechowywane lokalnie, a następnie przekazywane do centralnego serwera kontroli produkcji poprzez sieć Ethernet (LAN). W tym miejscu jest analizowana częstotliwość problemów oraz ich rodzaj, a także przeprowadzana jest statystyczna kontrola jakości. W przypadku zakłócenia połączenia z siecią, ProTight™ prześle wszystkie wyniki w momencie, kiedy połączenie zostanie przywrócone. W ten sposób, produkcja może być kontynuowana nawet wtedy, kiedy nie ma połączenia z siecią.