Konserwacja urządzeń hydraulicznych

Konserwacja urządzeń hydraulicznych

Instrukcja jak dokonać konserwacji sprzętu hydraulicznego w kilku krokach.

Konserwacja urządzeń hydraulicznych

  1. Przed użyciem jakichkolwiek urządzeń hydraulicznych należy sprawdzić, czy nie występują wycieki oleju hydraulicznego.
  2. Po każdorazowym użyciu należy dokładnie wyczyścić wszystkie elementy systemu hydraulicznego.
  3. Należy dbać o to, aby do wnętrza urządzeń hydraulicznych nie dostały się zanieczyszczenia (piasek, błoto, itp.).
  4. Wszystkie urządzenia hydrauliczne należy przechowywać w miejscu czystym i suchym.
  5. Olej w pompach należy wymieniać co 500 roboczogodzin lub minimum 1 raz w roku.
  6. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnego oleju hydraulicznego Enerpac.
  7. Testuj swój sprzęt co 12 miesięcy, aby mieć pewność, że jest sprawny i bezpieczny.
  8. Zalecamy sprawdzanie sprawności posiadanego sprzętu hydraulicznego w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym ENERPAC.
     

 

asc_logo_us

Autoryzowane Centrum Serwisowe ENERPAC

Autoryzowane Centrum Serwisowe ENERPAC sprawdza narzędzia pod kątem najważniejszych kwestii takich jak: szczelność, poziom i jakość oleju, maksymalne ustawienie ciśnienia oraz inne uszkodzenia. Dzięki regularnym przeglądom i konserwacji sprzętu hydraulicznego zmniejszamy w znacznym stopniu ryzyko kosztownych opóźnień lub przestojów, a także zwiększamy bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi hydraulicznych.

Zachęcamy do regularnych przeglądów oraz konserwacji sprzętu hydraulicznego, a także do korzystania wyłącznie z oryginalnego oleju hydraulicznego ENERPAC.