Instrukcja BHP

Instrukcja BHP

Pracuj bezpiecznie! Instrukcja BHP.

 

Prawidłowe użytkowanie sprzętu hydraulicznego.

Wykorzystywanie sił hydraulicznych jest jedną z najbezpieczniejszych metod wykonywania prac wymagających użycia dużych sił. Jedynym warunkiem jest prawidłowe posługiwanie się tą techniką. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, jak NALEŻY i jak NIE WOLNO używać narzędzi hydraulicznych ENERPAC.

  • Podnoś powoli i często sprawdzaj, czy wszystko idzie zgodnie z planem
  • Unikaj stawania na linii działania sił
  • Przewiduj ewentualne trudności i podejmuj działania, aby ich uniknąć

Poniżej znajdują się uproszczone schematy i obrazki, przedstawiające konkretne zastosowania wyrobów Enerpac, zamieszczone w celu ukazania sposobów wykorzystania w przemyśle układów hydraulicznych. Podczas projektowania podobnych układów, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór urządzeń, aby zapewnić bezpieczne działanie przy spełnieniu zakładanych wymagań. W tym celu skontaktuj się z doradcą technicznym Autoryzowanego Dystrybutora Enerpac w Polsce. Sprawdź, czy podjęte zostały wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia ciała lub poczynienia szkód w majątku trwałym w związku z konkretnym zastosowaniem sprzętu hydraulicznego. Firma Enerpac nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, konserwacją lub zastosowaniem wyrobów firmy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości środków zaradczych, których podjęcie jest konieczne przy projektowaniu i zestawianiu konkretnego układu hydraulicznego, należy porozumieć się
z biurem Enerpac lub miejscowym przedstawicielem firmy, którzy udzielą stosownych wskazówek. Bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze, dlatego niezależnie od przedstawionych poniżej najważniejszych zaleceń, wraz z każdym wyrobem firmy Enerpac, każdy Klient otrzymuje szczegółową instrukcję, zawierającą specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zapoznać się dokładnie z taką instrukcją.

Siłowniki - zasady BHP