kl-scbsn
  • Czas spowolnionego startu (0,0-9,9 sekund)
  • Poziom prędkości spowolnionego startu (30%-100% normalnej prędkości ,LO-L9)
  • Czas działania (0,0-9,9 sekund)
  • Potwierdzenie osiągnięcia celu (włącz/wyłącz)
  • Czas trzymania przerwanego sygnału (wyłączenie startu/wyłączenie następnego startu)
  • Zewnętrzna kontrola sygnału wejściowego startu
  • Zewnętrzna kontrola sygnału wejściowego pracy wstecznej
  • Sygnał wyjściowy (Start, Stop, Praca wsteczna)