tdk

Obroty jałowe zapobiegają nadmiernemu dokręceniu śruby. Długotrwałe działanie nie powoduje zużycia.

  • Lekkie i krótkie, łatwe w obsłudze i o sprzyjającym poziomie hałasu.
  • Wymagane ustawienie momentu obrotowego, by każdy mógł pracować tak samo.
  • Po osiągnięciu wyszczególnionego momentu obrotowego, sprzęgło zostanie automatycznie zwolnione i włączą się obroty jałowe. Zapobiega to nadmiernemu dokręceniu.
  • Dołączono bity, odpowiednio (+) oraz (-).
  • Przygotowano różne bity.
  • Do obrotów w prawo i w lewo.
  • Maksymalna dokładność  +/-3% i zapewniona skala 1.

(1) Wybierz bit pasujący do śruby.

(2) Za pomocą pierścienia regulacji momentu ustaw moment obrotowy.

(3) Dokręcaj śrubę do czasu przejścia na obroty jałowe. Można ustawić na prawo i lewo.

Tabs