skp-bc32hl

Kontroler z licznikiem śrub i potwierdzaniem prawidłowości wkręceń (do wkrętarek bezszczotkowych).

 • Automatyczne wykrywanie nieprawidłowego wkręcenia (np.zerwany gwint, krzywe wkręcenie)
 • Wybór automatycznego lub manualnego resetu.
 • Odpowiedni do działania w czystym pomieszczeniu.
 • Kompletny system funkcji z ustawieniami SL, SC, RC, SP, automatyczną reakcją na pracę AT, LT, HT, LL. Najbardziej profesjonalne urządzenie.
 • Funkcja spowolnionego startu, umożliwiająca ustawienie czasu wolnego startu i poziomu prędkości obrotów LO-L9 celem kontroli prędkości wkrętarki, od wolnej do normalnej.
 • Funkcja automatycznej nauki, mająca na celu mierzenie czasu wkręcania, przydaje się do symulacji czasu wkręcania specjalnych śrub.
 • 5 zestawów pamięci. Użytkownik może ustawić działanie jednego zestawu lub pracy cyklicznej, aby jedna wkrętarka działała jak 5 osobnych. Najlepszy wybór jeśli chodzi o potwierdzanie prawidłowości wkręceń.
 • Wyświetlanie liczby niedokręconych i dokręconych śrub, użytkownik może dodać przełącznik zewnętrzny celem uniknięcia błędów związanych z niedokładnym dokręcaniem. Można ustawić powiadomienie o zakończeniu dokręcania. Do licznika można również podłączyć zewnętrzne urządzenia.
 • Ustawienie sygnału wejściowego i wyjściowego (otwarty kolektor), funkcja odpowiednia do pracy półautomatycznej lub automatycznej. Funkcja wykrywania punktu kontaktu zapobiega niewłaściwej pracy na linii produkcyjnej. Sygnał czujnika pozwala na dokonanie dokładnych obliczeń.
 • Możliwość połączenia z zewnętrznym systemem PLC usprawnia pracę linii produkcyjnej. Komputerowe obliczanie ilości dokręcanych śrub zapobiega pominięciu wkręta.
 • System wykorzystuje napięcie DC z możliwością podłączenia do CN1(V+) i CN5(COM) celem wykorzystania napięcia.
 • Zapobiega błędom podczas wkręcania, można go podłączyć do zewnętrznego czujnika celem powiadomienia o błędzie, wyłączenia i pokazania komunikatu ostrzegawczego.

Model: SKP-BC32HL

Tabs