kl-ams
  • Połączenie wifi
  • Zabezpieczenie przed błędami
  • Zabezpieczenie przed zgubionymi wkrętami
  • Kontrola odległości
  • Zapamiętywanie ustawień wkręcania
  • Kontrola wielu napędów
  • Czytnik kodów kreskowych

Tabs