VMM, VMT-Serie, 4-drogowe ręczne zawory kontrolujące
  • 4-drogowy ręczny zawór kontrolujący VMTD firmy Enerpac umożliwia montaż panelowy w celu kontrolowania poszczególnych obiegów
  • Modele zaworów kontrolujących VMMD ze wzorem montażu D03
  • 4 i 3 drogowe zawory ręczne z samo blokującymi się pozycjami rączki
  • Możliwa jest zmiana umiejscowienia rączki, aby umożliwić montaż zaworów bokiem

Tabs