Manometry cyfrowe, seria DGR
  • Dwie opcje:
    - automatyczne wyłączenie ( po 15 min)
    - ciągła praca
  • Pozycja wyzerowania - dla pewności wskazania poprawnego ciśnienia
  • Ochrona IP 65
  • Skala czytnika wysokich ciśnień w bar, psi, MPa; niskich w kPa, MPa, hPa, mbar
  • Zasilanie baterią 3 VDC (Typ CR2430) - 1400 godzin pracy w opcji „ciągła praca”.

Tabs