Lekka hydrauliczna pompa nożna
 • Mocna, wytrzymała i zwarta
     - rama stalowa zapewnia maksymalną stateczność
     - pedał ze stali
     - zbiornik aluminiowy
 • Dla celów transportu pedał zablokowany
 • Praca pompami dwustopniowymi jest wydajniejsza w porównaniu do pomp jednostopniowych
 • Precyzyjne sterowanie przy pomocy dużego zaworu spustowego uruchamianego nożnie
 • Wewnętrzny zawór ograniczający ciśnienie chroni przed przeciążeniem.

Tabs