A, WR-Serie, Kliny hydrauliczne i cylindry rozpierające
  • WR-5: Do wykorzystania w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie
  • WR-15: Do zastosowań z rozpieraniem o dużym skoku
  • Jednostronnego działania, sprężyna zwrotna
  • A-92: Nasadka rozpierająca; gwintowana nasadka na siłowniki 10-tonowe serii RC (za wyjątkiem RC-101)

Tabs