Przepływ Pompa hydrauliczna zapewnia przepływ oleju.   Ciśnienie Ciśnienie pojawia się wówczas,
gdy występują opory przepływu.
     
 
 
Prawo Pascala Ciśnienie przyłożone w dowolnym miejscu cieczy zamkniętej w naczyniu rozchodzi się bez strat we wszystkich kierunkach jednakowo (rysunek 1).

  Oznacza to, że w przypadku zastosowania więcej niż jednego siłownika, tłok w każdym siłowniku wysuwa się z inną prędkością, zależnie od siły wymaganej do przesunięcia ciężaru w danym punkcie (rysunek 2).

W przypadku siłowników o jednakowym udźwigu, najpierw wysuwa się tłok z siłownika obciążonego najmniejszym ciężarem, a tłok najbardziej obciążonego siłownika wysunie się jako ostatni (ciężar A).

W celu zapewnienia równoczesnego działania wszystkich siłowników, aby ciężar był podnoszony w każdym punkcie z tą samą prędkością (ciężar B), należy włączyć do układu hydraulicznego albo zawory sterujące (patrz rozdział dotyczący zaworów) albo zestaw do podnoszenia synchronicznego (patrz rozdział dotyczący zintegrowanych rozwiązań).
 
 
 
 
 
Siła Wielkość siły, jaką może wytworzyć siłownik
hydrauliczny jest równa iloczynowi ciśnienia
hydraulicznego i „powierzchni roboczej”
siłownika (patrz Tabele wyboru siłowników).
  Przykład 1
Jaką siłę generuje siłownik RC-106 o powierzchni roboczej 14,5 cm2 pracujący pod ciśnieniem 700 bar?
Siła = 7000 N/cm2 x 14,5 cm2 = 101500 N = 101,5 kN

Przykład 2
Pod jakim ciśnieniem musi pracować siłownik RC-106 podnoszący ciężar o masie 7 000 kg?
Ciśnienie = 7000 x 9,8 N ÷ 14,5 cm2 = 4731,0 N/cm2 = 473 bar.

Przykład 3
Do zapewnienia siły 190.000 N zastosowano siłownik RC-256. Pod jakim ciśnieniem musi on pracować?
Ciśnienie = 190.000 N ÷ 33,2 cm2 = 5722,9 N/cm2 = 572 bar.

Przykład 4
Do zapewnienia siły 800.000 N zastosowano cztery siłowniki RC-308. Pod jakim ciśnieniem muszą one pracować?
Ciśnienie = 800.000 N ÷ (4 x 42,1 cm2) = 4750,6 N/cm2 = 476 bar.
Należy pamiętać, że jeśli wykorzystywanych jest jednocześnie kilka siłowników, to powierzchnię roboczą jednego siłownika należy pomnożyć przez ilość użytych siłowników.

Przykład 5
Siłownik CLL-2506 ma być zastosowany w układzie, zapewniającym ciśnienie do 500 bar. Jaka jest maksymalna teoretyczna siła, jaką może zapewnić ten siłownik?
Siła = 5000 N/cm2 x 366,4 cm2 = 1.832.000 N = 1832 kN

Ten wzór można stosować do wyznaczania
siły, ciśnienia lub powierzchni roboczej
jeśli pozostałe dwie zmienne są znane.
 
 
 
Objętość oleju w siłowniku Objętość oleju, jaka jest potrzebna dla danego siłownika
(objętość oleju w siłowniku) jest równa iloczynowi
powierzchni roboczej siłownika i skoku*.
  Przykład 1
Jaka objętość oleju jest potrzebna w siłowniku RC-158 o powierzchni roboczej 20,3 cm2i skoku 200 mm?
Objętość oleju = 20,3 cm2 x 20 cm = 406 cm3

Przykład 2:
Siłownik RC-5013 ma powierzchnię roboczą 71,2 cm2 i skok 320 mm. Jaka objętość oleju jest potrzebna do jego pracy?
Objętość oleju = 71,2 cm2 x 32 cm = 2278,4 cm3

Przykład 3:
Siłownik RC-10010 ma powierzchnię roboczą 133,3 cm2 i skok 260 mm. Jaka objętość oleju jest potrzebna do jego pracy?
Objętość oleju = 133,3 cm2 x 26 cm = 3466 cm3

Przykład 4:
Przewiduje się zastosowanie czterech siłowników RC-308, z których każdy ma powierzchnię roboczą 42,1 cm2 i skok 209 mm.
Jaka objętość oleju będzie potrzebna?
Objętość oleju = 42,1 cm2 x 20,9 cm = 880 cm dla jednego cylindra. Potrzebną objętość oblicza się mnożąc uzyskany wynik przez cztery: 3520 cm3
 
  *Uwaga: Powyższe przykłady są teoretyczne
i nie uwzględniają kompresji oleju pod wysokim ciśnieniem.