Konserwacja urządzeń hydraulicznych

  1. Przed użyciem jakichkolwiek urządzeń hydraulicznych należy sprawdzić, czy nigdzie nie występują wycieki oleju hydraulicznego.

  2. Po każdorazowym użyciu należy dokładnie wyczyścić wszystkie elementy systemu hydraulicznego.

  3. Należy dbać o to, aby do wnętrza urządzeń hydraulicznych nie dostały się zanieczyszczenia (piasek, błoto, itp.).

  4. Wszystkie urządzenia hydrauliczne należy przechowywać w miejscu czystym i suchym.

  5. Olej w pompach należy wymieniać co 500 roboczogodzin lub minimum 1 raz w roku.

  6. Zalecamy sprawdzanie sprawności posiadanego sprzętu hydraulicznego w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Test sprawności potwierdzony zostanie certyfikatem.