Drogowość zaworów
Przyłącza olejowe na zaworach.
Zawór 3-drogowy posiada 3 przyłącza: ciśnienie (P), zbiornik (T) i siłownik (A).
Zawór 4-drogowy posiada 4 przyłącza: ciśnienie (P), zbiornik (T), wysuw (A) i powrót (B).

Siłowniki jednostronnego działania wymagają zaworu przynajmniej 3-drogowego przy czym mogą - w pewnych warunkach - być obsługiwane przez zawór 4-drogowy.

Siłowniki dwustronnego działania wymagają zaworu 4-drogowego, który zapewnia sterowanie przepływem przez każde przyłącze cylindra.

Ilość położeń
Oznacza ona ilość punktów kontrolnych, które może obsłużyć dany zawór. Zawór 2-położeniowy zapewnia możliwość sterowania tylko wysuwem lub
powrotem tłoczyska siłownika. W celu umożliwienia sterowania pracą siłownika w położeniu trzymania, zawór musi być 3-położeniowy.

Konfiguracja pozycji środkowej
Pozycja środkowa zaworu to takie położenie, w którym nie zachodzi potrzeba żadnego ruchu składnika hydraulicznego, np. narzędzia lub siłownika.

Najbardziej powszechna jest konfiguracja z bezciśnieniowym obiegiem w
pozycji środkowej. Taki układ zapewnia nieznaczny lub zerowy przesuw cylindra i odciążenie pompy. Dzięki temu nagrzewanie jest minimalne.


Kolejnym powszechnym typem konfiguracji jest układ zamknięty w pozycji
środkowej, stosowany najczęściej do niezależnego sterowania systemów wielocylindrowych. W tym układzie również zapewniony jest nieznaczny lub
zerowy przesuw cylindra, ale ponadto następuje odcięcie pompy od całego obwodu. Zastosowanie tego typu zaworu może wymagać podjęcia pewnych działań w celu odciążenia pompy, aby uniknąć przegrzewania.


Ponadto istnieje jeszcze wiele różnych typów zaworów, jak np. otwarty w pozycji środkowej lub z pełnym spływem w pozycji środkowej. Takie zawory
znajdują zastosowanie przede wszystkim w złożonych systemach hydraulicznych i wymagają dodatkowego szczegółowego rozważenia.
  Kierunkowe
zawory
sterujące
    Zawory 3-drogowe
    Zawory 4-drogowe
 
  Wysuw
Trzymanie
Powrót
Siłownik jednostronnego działania sterowany przy pomocy zaworu 3-drogowego, 3-położeniowego. Siłownik dwustronnego działania sterowany przy pomocy zaworu 4-drogowego, 3-położeniowego.
Wysuw
Olej przepływa od przyłącza
ciśnieniowego pompy (P) do przyłącza siłownika (A): następuje wysuwanie tłoka.
Wysuw
Olej przepływa od przyłącza ciśnieniowego pompy (P) do przyłącza siłownika (A) i od przyłącza siłownika (B) do zbiornika (T).
Trzymanie
Olej przepływa od przyłącza
ciśnieniowego pompy (P) do zbiornika (T). Przyłącze siłownika (A) jest zamknięte: tłok siłownika pozostaje nieruchomy.
Trzymanie
Olej przepływa od przyłącza
ciśnieniowego pompy (P) do zbiornika (T). Przyłącza siłownika (A) i (B) są zamknięte: tłok siłownika pozostaje nieruchomy.
Powrót
Olej przepływa z pompy i
z przyłącza siłownika
(A) do zbiornika (T): następuje cofanie tłoka.
Powrót
Olej przepływa od przyłącza
ciśnieniowego pompy (P) do przyłącza siłownika (B) oraz od przyłącza siłownika (A) do zbiornika (T): następuje cofanie tłoka.