Certyfikaty

Firma Enerpac posiada certyfikaty szeregu norm jakości. Certyfikaty te wymagają zgodności z normami w zakresie zarządzania i administracji, projektowania i produkcji wyrobów.Dzięki intensywnym staraniom i stałym dążeniu do doskonałości firma Enerpac osiągnęła certyfikat ISO 9001.

 


Certyfikacja wg ATEX 95
Pompy pneumatyczne serii XA, ZA, APT i hydrauliczny klucz dynamometryczny serii S i W zostały poddane testom i są zgodne z przepisami dyrektywy ATEX 94/9/WE.

Kryteria projektowania wyrobu
O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie części hydrauliczne zostały zaprojektowane i przebadane w taki sposób, by zapewnić bezpieczne stosowanie przy ciśnieniu do 700 bar (10.000 psi).

Dyrektywa EMC 2004/108/WE
Tam, gdzie zostało to zaznaczone, pompy z napędem elektrycznym firmy Enerpac spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z dyrektywą EMC 2004/108/WE.

NEN-EN-ISO 14001:2004
Ede, The Netherlands: Assembling, Testing and Distribution, of high pressure hydraulic equipment. Certified by TUV Nord, The Netherlands.

 Tam, gdzie zostało to określone, elektryczne jednostki zasilające firmy Enerpac spełniają wymagania konstrukcyjne, montażowe i testowe Rady ds. Standardów Kanady (CAN C22.2 Nr 68-92) i UL73 dla Stanów Zjednoczonych. Urządzenia zostały przetestowane i certyfikowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady przez TUV, uznane krajowe laboratorium testujące.Oznakowanie CE i zgodność
Firma Enerpac wystawia Deklarację Zgodności oraz oznakowanie CE dla produktów zgodnych z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.

ASME B30.1
Nasze cylindry (z wyjątkiem serii „BRD”, „CLL” i „CLS”) spełniają w całym zakresie kryteria jakościowe ustalone przez Amerykański Państwowy Instytut Normalizacji (American National Standards Institute).

DIN 20024
Węże termoplastyczne firmy Enerpac odpowiadają kryteriom ustalonym w niemieckiej normie przemysłowej DIN 20024.

OHSAS 18001:2007
Ede, The Netherlands: Assembling, Testing and Distribution of high pressure hydraulic equipment. Certified by TUV Nord, The Netherlands.