TECHSYSTEM Krzysztof Perszke realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego, sterowanego, elektrycznego wkrętaka modułowego”

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowatorskiego wkrętaka elektrycznego będącego efektem własnych prac badawczych, który będzie się wyróżniał na rynku modułową konstrukcją. Wartość projektu wynosi 1124 220,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 849 000,00, a wartość 341 850,00 zł pokrywa dotacja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone nowe miejsca pracy, a także zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstwa.