Servo Press ESTIC Corporation

Serwo prasa - specyfikacja

  • Aby zaspokoić potrzeby klienta dostęnych jest 6 modeli narzędzi o zakresie 5 do 100 kN.
  • Wieloosiowa budowa serwo prasy bez dodatkowego osprzętu zapewnia oszczędność miejsca i roboczo-godzin.

Cechy

Przyjazna środowisku

Ograniczenie zużycia energii i hałasu dzięki najlepszym cechom serwo motoru.
(Zużycie energii mniejsze o ok. 10 - 20 & niż w prasach napędzanych powietrzem lub olejem.)

Poprawa produkcji

Precyzyjna kontrola obciążenia, pozycji, prędkości i czasu optymalizuje czas produkcji.
Sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym zapobiega uszkodzeniu obrabianego produktu.

Bezpieczna konstrukcja

Wewnętrzny hamulec powstrzymuje siłownik przed upadkiem w przypadku awarii zasilania.

Łatwe przygotowanie do pracy

Prosta konstrukcja złożona z urządzenia, kontrolera i kabla. Łatwe wprowadzanie parametrów umożliwia szybkie przygotowanie do pracy.
(Wykorzystywany jest bardzo precyzyjny miernik siły i rewolwer.)

Śledzenie

Pełne możliwości śledzenia możliwe dzięki szerokiemu zakresowi zbieranych danych.

promowane